Auktorisoitu Tilitoimisto Tietokauha

Edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Heinäkuun 2019 alusta lähtien muun muassa kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa edunsaajien, eli omistajien tiedot kaupparekisteriin. Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Ilmoitus täytyy tehdä myös, kun yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Ilmoittamisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiviin.

Ilmoitus pitää tehdä 1.7.2019 – 1.7.2020 välisenä aikana ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun on perustettu uusi yritys.

Lue aiheesta lisää:

Patentti- ja rekisterihallitus – Edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

YTJ – Yritysten edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen