Auktorisoitu Tilitoimisto Tietokauha

Raportointi – Tietokauhan palvelun kulmakivi

Asiakkaan tarpeisiin vastaava raportointi on Tietokauhan palvelun kulmakivi. Se kuuluu laadukkaan kirjanpidon ohella jokaisen asiakkaan palveluun.

Kuukauden raporttipaketista saat kompaktisti kaikki tarvitsemasi tiedot

Kuukauden raporttipaketti sisältää tiedot arvonlisäverosta sekä laskennallisen tuloslaskelman ja taseen, jotka perustuvat kirjanpidon perustietojen lisäksi oman yritystoimintasi muuttujiin. Raporteissa huomioidaan tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät, kuten varastonmuutos, kaluston poistot tai muut osatekijät. Näin pystyt seuraamaan joka kuukausi ajantasaista tilannetta ja analysoimaan halutessasi raportteja tarkemmin – saat siihen asiantuntevat neuvot omalta palvelupäälliköltäsi.

Tietograf-grafiikkapaketti kertoo olennaisen visuaalisessa muodossa

Meillä jokainen asiakas saa myös Tietograf-grafiikkapaketin, jossa on tiivistettynä liikevaihtotiedot ja tulostiedot kolmen vuoden ajalta, sekä monipuoliset graafiset kuvaajat tuotoista ja kustannuksista, ryhmiteltynä toiminnan kannalta olennaisiin eriin.

Kustannuspaikka- ja projektiseurannat asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä

Talouden raportointi edellyttää hyvin tehtyä kirjanpidon pohjatyötä. Jotta yrityksen kannattavuutta voidaan seurata halutulla tarkkuudella, tarvitaan monesti tuottojen ja kustannusten jakamista liiketoimintaa kuvaaviin osatekijöihin. Meillä Tietokauhassa erilaiset kustannuspaikka- ja projektiseurannat suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sähköiset taloushallinnon palvelumme antavat hyvän pohjan seurannoille. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikoinnin tuottojen ja kulujen kohdistamisessa esimerkiksi liiketoiminnoittain. Järjestelmien automatiikkaa hyödyntämällä, raportointi saadaan toteutettua kustannustehokkaasti ja järkevällä ajankäytöllä. Ajantasaiset raportit seurannoista toimitetaan kuukausipaketin mukana – myös graafisten raporttien ja tiivistelmien muodossa.

Tietokauhan oma tilinpäätösennakointi katsoo tulevaisuuteen

Tietokauhan oma palvelutuote Tilinpäätösennakointi tehdään asiakkaille vuosittain ennen tilinpäätöshetkeä. Tilinpäätösennakoinnissa koostetaan ennuste tilikauden verotettavasta tulosta, joka pohjautuu alkutilikauden toteutuneisiin tietoihin ja lopputilikauden osalta asiakaskohtaisesti räätälöityyn ennusteeseen.

Tilinpäätösennakointi ei siis ole pelkkä matemaattinen mallinnus, vaan palvelupäällikköjen tapauskohtainen ja yhdessä asiakkaan kanssa laadittu ennuste tilikauden tuloksesta. Tilinpäätösennakoinnin avulla asiakas pystyy reagoimaan ajoissa tulevan tilinpäätöksen vaikutuksiin, ja pitämään näin esimerkiksi ennakkoverot ajan tasalla.

Tilinpäätösennakoinnin lisäksi teemme asiakkaan tarpeiden mukaan budjettiraportit ja budjettiennusteet.

Tilinpäätösraportti Tietokauhan oman mallin mukaan

Tilinpäätöksen raportointiin Tietokauhalla on oma, hyväksi koettu malli. Tilinpäätösraporttien mukana saat aina kirjalliset tilinpäätöskommentit, joiden avulla näet tiivistettynä ja sanallisesti selitettynä tilikauden tuloksen muodostumisen ja vertailun aikaisempiin tilikausiin. Tilinpäätöskommenteissa käydään läpi tilikauden verotuksen muodostuminen ja annetaan kommentteja ja huomioita yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Osakeyhtiöt saavat tilinpäätöskommenteissa ehdotuksen verotuksellisesti optimoidusta osingonjaosta. Osingonjaosta voidaan myös laskea erilaisia vaihtoehtoja veroseuraamuksineen Tietokauhan oman Optitax-työkalun avulla.

Kotimainen Fuusor-pilvipalvelu liiketoiminnan seurantaan, analysointiin ja tulkintaan

Me Tietokauhassa olemme aina halunneet olla kehityksen kärjessä, kun puhutaan taloustiedon raportoinnista. Lanseeraamme tänä vuonna asiakkaillemme uuden, älykkään ja kotimaisen Business Intelligence -pilvipalvelun nimeltä Fuusor.

Fuusor on erinomainen ratkaisu liiketoimintatiedon seurantaan, analysointiin ja tulkintaan. Palvelussa on kattavat työkalut ja ominaisuudet kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin. Voit muun muassa tarkastella liiketoimintatietoja interaktiivisilla koontinäkymillä ja raporteilla, vaihtaa tarkastelun kohteita ja jaksoja sekä syventymisen tasoa mielenkiintosi mukaan. Data voi olla kaikkea liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa, kuten esimerkiksi kirjanpitoa, myyntiä, reskontraa, HR-tietoa, varastotietoja ja Google-analytiikkaa. Palvelu toimii verkossa kaikilla nykyaikaisilla päätelaitteilla ja selaimilla.

Fuusorin tiedot:
www.fuusor.fi

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopivat raportoinnin työkalut.